Wydział Katechetyczny

Ełckiej Kurii Diecezjalnej

Studia podyplomowe w zakresie katechezy przedszkolnej

 

pismo

 

Sylwetka absolwenta: Absolwent studiów wyższych (pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) w  zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego po ukończeniu Studiów podyplomowych w zakresie katechezy przedszkolnej” uzyskuje „kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w przedszkolach, z wyjątkiem przedszkoli specjalnych” (§ 5 pkt 2 Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z 31 maja 2016 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii).

Absolwent Studiów podyplomowych w zakresie katechezy przedszkolnej jest przygotowany do skutecznego prowadzenia zajęć z nauki religii w przedszkolu, wzbudzania zainteresowań poznawczych oraz wspierania intelektualnego i duchowego rozwoju dzieci przedszkolnych przez umiejętny dobór metod aktywizujących, technik nauczania i środków dydaktycznych. Ponadto, jest przygotowany do współpracy ze środowiskiem rodzinnym dzieci i pozaprzedszkolnym środowiskiem społecznym w realizacji zadań edukacyjnych z zakresu nauczania religii oraz do kierowania własnym profesjonalny rozwojem. Absolwent powinien wykazywać się wysokim osobistym etosem życia, wrażliwością etyczną na problemy społeczne i religijne, zdolnością aplikacji wiedzy pedagogiczno-katechetycznej w konkretnych sytuacjach edukacyjnych.

Studia pozwalają zdobyć nauczycielom wychowania przedszkolnego kwalifikacje do nauczania religii w przedszkolach. Nie dają kwalifikacji do pracy w przedszkolach specjalnych.          

 

Forma prowadzenia:                         Studia niestacjonarne

Liczba godzin zajęć:                            180

Liczba godzin praktyk:                      60

Czas trwania studiów:                       2 semestry

Organizacja zajęć:                              zajęcia odbywają się w piątki i soboty co drugi tydzień (rozpoczęcie 12.10.2018 r).

zajęcia I semestr: 12-13.10.2018r.; 26-27.10.2018r.;
09-10.11.2018 r.; 23-24.11.2018 r.; 04-05.01.2019r.;
18-19.01.2019r.;

zajęcia II semestr: 22-23.02.2019 r.; 08-09.03.2019r.;
22-23.03.2019r.; 05-06.04.2019r.; 26-27.04.2019r.

 

Miejsce prowadzenia studiów:       Wydział Teologii UWM w Olsztynie, ul. Kard. Hozjusza 15

 

Odpłatność:                                          1400 PLN za 2 semestry (z możliwością rozłożenia na raty 2 x 700 PLN).

Zasady i tryb przyjmowania

               kandydatów:                                        - na studia podyplomowe mogą być przyjęte osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych (pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego;
- o przyjęciu decyduje spełnienie wymagań formalnych
i  kolejność zgłoszeń;

- osoby duchowne powinny posiadać pisemną zgodę odpowiednich władz kościelnych.

 

Limit miejsc:                                                        30

 

               Wymagane dokumenty:                   - podanie o przyjęcie na studia skierowane do kierownika w formie kwestionariusza wydrukowanego z Internetowej Rejestracji Kandydata;

                                                                               - kserokopia dowodu osobistego;

- odpis dyplomu potwierdzający ukończenie studiów wyższych w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego

 

Kierownik studiów:                           prof. zw. dr hab. Anna Zellma

Sekretarz:                                            dr hab. Barbara Rozen, prof. UWM

Kontakt:                                               e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; tel. 600 747 470

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; tel. 509 591 132

 

 

   Kandydat powinien zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydata: irk.uwm.edu.pl

w terminie do 25 września 2018 roku.
Dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą do dnia 25 września 2018 r. na adres:

Dziekanat Wydziału Teologii, ul. Kard. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, pok. 19.