Wydział Katechetyczny

Ełckiej Kurii Diecezjalnej

Zmiana terminu etapu szkolnego XXX OTK

papa

W imieniu organizatorów XXX OTK Przemyśl 2020 informuję, że uległ
zmianie termin etapu szkolnego Olimpiady.

Etap szkolny odbędzie się w dniu 4 grudnia 2019 r. o godz. 11.00

Pytania konkursowe zostaną wysłane po dniu 21 listopada 2019 r.

Powodem przesunięcia terminu etapu szkolnego są liczne prośby
zainteresowanych o to przesunięcie, które są spowodowane kolizją terminu
ustalonego (jeszcze w lipcu br.) z proponowanymi dla szkół
ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych innymi wydarzeniami w tym samym
dniu (próbne matury organizowane przez jedno z wydawnictw).

Z Chrystusowym pozdrowieniem
ks. Jerzy Gałązka
XXX Olimpiada Teologii Katolickiej
Komitet Organizacyjny
Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu
tel. 695 169 259