Wydział Katechetyczny

Ełckiej Kurii Diecezjalnej

Materiały na Dzień Papieski

dzielo

 

 

 

 

Zbliża się jubileuszowy XV Dzień Papieski. Jest to dzień łączności modlitewnej z aktualnym Papieżem Franciszkiem a równocześnie dzień powrotu do pontyfikatu i nauczania Św. Jana Pawła II. Bieżący rok przez Sejm Polski został ogłoszony rokiem Św. Jana Pawła II. 

W czerwcu przekazaliśmy do Wydziałów Katechetycznych konspekty katechez oparte na nauczaniu św. Jana Pawła II zgodnego z tegorocznym hasłem „Jan Paweł II - Patron Rodziny". Są one także dostępne na stronie http://dzielo.pl/pl/strona/274/konspekty-lekcji-religii. Bylibyśmy bardzo wdzięczni gdyby były one wykorzystane na lekcjach religii we wrześniu lub bezpośrednio przed Dniem Papieskim, który w tym roku będzie obchodzony 11 października.