Wydział Katechetyczny

Ełckiej Kurii Diecezjalnej

Konkurs Redakcji Martyrii

 

papa

 

REGULAMIN DIECEZJALNEGO KONKURSU PAPIESKIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

„Wy jesteście spadkobiercami bogatej przeszłości tej ziemi…”

/Św. Jan Paweł II,  Ełk, 08.06.1999 r./

 

/ Praca plastyczna. Zdjęcie. Film. Piosenka /

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Organizatorami konkursu są:

Martyria – Miesięcznik Społeczno-Katolicki Diecezji Ełckiej

Wydział Nauczania Chrześcijańskiego (Katechetyczny) Ełckiej Kurii Biskupiej

Współorganizatorem konkursu jest Kuratorium Oświaty  w Olsztynie.

 

§ 2

  1. Honorowy patronat nad konkursem objęli: J.E. Ks. Bp Jerzy Mazur SVD, Biskup Ełcki; Pan Jerzy Wojciech  Małecki - Poseł na Sejm RP, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.

2. Patronat medialny nad konkursem objęli: Martyria, Radio 5, www.radio5.com.pl, Dziennik Miejski. –TVP Olsztyn, Centrum Oświatowo-Dydaktyczne w Ełku

§ 3

Cele konkursu: upamiętnienie postaci św. Jana Pawła II i jego obecności w diecezji ełckiej w 1999 r., budzenie wrażliwości historycznej, religijnej i kulturalnej, nauka wyrażania siebie poprzez pracę twórczą.

§ 4

Konkurs rozpoczyna się 10.04.2019 r., a kończy 03.06. 2019 r.

Więcej informacji: REGULAMIN    KARTA ZGŁOSZENIOWA