Wydział Katechetyczny

Ełckiej Kurii Diecezjalnej

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „NAUCZ MNIE ZWYCIĘŻAĆ, JEDNOCZEŚNIE MI ŻYĆ POZWÓL JEZU”

 

bpmmzwkecc


 z

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Z OKAZJI OGÓLNOPOLSKIEGO I DIECEZJALNEGO DZIĘKCZYNIENIA 

ZA KANONIZACJĘ ŚW. O. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO

 

„NAUCZ MNIE ZWYCIĘŻAĆ, JEDNOCZEŚNIE MI ŻYĆ POZWÓL JEZU”

 

Patronat nad konkursem objęli:

J.E. ks. Bp Jerzy Mazur SVD– Biskup Ełcki

Prowincjał Zgromadzenia Księży Marianów ks. Paweł Naumowicz

Starosta Powiatu Ełckiego Pan Marek Chojnowski

 

 

Komisja konkursowa  pod przewodnictwem ks. prał. Jerzego Owsianki, proboszcza Parafii p. w. NMP Królowej Apostołów w Ełku oceniała prace konkursowe

przyznając tytuł laureata następującym osobom:

 

Kategoria plastyczna: dzieci przedszkolne i klasy „O” w szkołach:

Janek i jego dom rodzinny”;

 

Imię i nazwisko

Szkoła/adres szkoły

Miejsce

Opiekun

Kornel Jackiewicz z rodzicami

Miejskie Przedszkole i Żłobek; Ekoludki w Ełku

I

Danuta Żylińska

Joanna Ryszkiewicz

Zofia Jankowska z mamą

SP w Stożnem

II

Ewa Alicja Swędrowska

Oskar Kacperski

Przedszkole „Perełka”

 

III

S. Goretti Mirecka

 

Kategoria plastyczna: I etap edukacyjny - klasy I – III:

Janek i jego szkolne przygody;

 

Imię i nazwisko

Szkoła/adres szkoły

Miejsce

Opiekun

Bartosz Zdancewiecz

kl. IIIE SP nr w Ełku

I

Anna Mazurek

Anna Szmygiel

kl. III SP w Jaminach

II

Emilia Czerniawska

Joanna Pietrewicz

kl. II SP w Stożnem

II

Ewa Alicja Swędrowska

Wiktoria Dudek

kl. IIIA SP nr 3 w Ełku

III

Anna Mazurek

Nikola Woronko

kl. IIA SP nr 10 w Suwałkach

III

Bożena Ołdak

 

Kategoria plastyczna II etap edukacyjny - klasy IV – VI: plakat

Dziękczynienie za kanonizację O. Stanisława Papczyńskiego”;

 

Imię i nazwisko

Szkoła/adres szkoły

Miejsce

Opiekun

Bartomiej Milewski

kl. VI SP im. Jana Pawła II w Płaskiej

I

Bogumiła Milewska

Mateusz Wiszowaty

kl. VB SP nr 3 w Ełku

II

Danuta Olichwier

Kacper Karpowicz

kl. V SP w Pawłówce

II

Teresa Bartnik

Filip Pejcz

kl. VIC SP nr w Ełku

III

Danuta Olichwier

 

Kategoria literacko – plastyczna III etap edukacyjny – gimnazjum –

Czego mogę się nauczyć od O. Stanisława Papczyńskiego? ”: wykonanie komiksu,

 

Komisja konkursowa przyznała tylko I miejsce

 

Imię i nazwisko

Szkoła/adres szkoły

Miejsce

Opiekun

Aleksandra Bogdan i Jakub Awin

kl. IIIC Gimnazjum nr 4 w Ełku

I

Teresa Cybulska

 

Kategoria multimedialna - wykonanie prezentacji multimedialnej III etap edukacyjny – gimnazjum - „Czego mogę się nauczyć od O. Stanisława Papczyńskiego? ”: wykonanie prezentacji multimedialnej

 

Komisja konkursowa przyznała I i II miejsce

 

Imię i nazwisko

Szkoła/adres szkoły

Miejsce

Opiekun

Przemysław Sadowski

kl. IIIC Gimnazjum nr 4 w Ełku

I

Teresa Cybulska

Wiktoria Zamojska

kl. IIA Gimnazjum nr 4 w Ełku

II

Teresa Cybulska

 

Kategoria literacka – III etap edukacyjny – gimnazjum - „Czego mogę się nauczyć od O. Stanisława Papczyńskiego? ”: napisanie wiersza lub słów piosenki zgodnej z tematem.

 

Komisja konkursowa nie wyłoniła prac zajmujących miejsca w/w kategorii.

 

Kategoria literacka - IV etap edukacyjny - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych -„Niegodny miłości Boga jest ten, kto nie płonie miłością bliźniego.”:dowolna wypowiedź pisemna zgodna z tematem;

 

Komisja konkursowa przyznała I miejsce

 

Imię i nazwisko

Szkoła/adres szkoły

Miejsce

Opiekun

Kinga Chorąży

kl. IV TŻb Zespół Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku

I

ks. Ryszard Sawicki

 

Kategoria literacko – plastyczna - IV etap edukacyjny - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych -„Niegodny miłości Boga jest ten, kto nie płonie miłością bliźniego.”: wykonanie komiksu;

 

 

Komisja konkursowa przyznała I miejsce

 

Imię i nazwisko

Szkoła/adres szkoły

Miejsce

Opiekun

Aleksandra Sienkiewicz

kl. III Zck Zespół Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku

I

ks. Ryszard Sawicki

 

 

Kategoria mulitimedialna - IV etap edukacyjny - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych -„Niegodny miłości Boga jest ten, kto nie płonie miłością bliźniego.”: wykonanie prezentacji multimedialnej;

 

Komisja konkursowa przyznała I miejsce

 

Imię i nazwisko

Szkoła/adres szkoły

Miejsce

Opiekun

Faustyna Mosiej

kl. III TŻa Zespół Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku

I

Ewa Klepczyńska

 

GRATULUJEMY

 

Laureatów konkursu wraz z rodzicami i opiekunami zapraszamy na Uroczyste Diecezjalne Dziękczynienie za Kanonizację O. Stanisława Papczyńskiego w dniu 30 października 2016 do Parafii p.w. NMP Królowej Apostołów w Ełku.

Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody i dyplomy.

Program uroczystości:

11.15 – Montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów ILO w Ełku

12.00 – Msza Św. dziękczynna pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Jerzego Mazura SVD

            Wręczenie nagród laureatom konkursu „NAUCZ MNIE ZWYCIĘŻAĆ, JEDNOCZEŚNIE MI ŻYĆ POZWÓL JEZU”

14.00 - Agapa

 

Organizatorzy konkursu:

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku,

Wydział Katechetyczny Ełckiej Kurii Diecezjalnej,

Parafia p.w. NMP Królowej Apostołów w Ełku, serdecznie dziękują szkołom, nauczycielom, rodzicom, uczniom i wszystkim, którzy zaangażowali się w pracę nad przybliżeniem i propagowaniem życia i dzieła Św. O. Stanisława Papczyńskiego. 

Studia Podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

collegium

oraz 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Gminnych Samorządowych

Placówek Doskonalenia Nauczycieli

zaprasza na

Studia Podyplomowe

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

 

Podyplomowe studia dla nauczycieli, pedagogów posiadających kwalifikacje (uprawnienia)

 nauczycielskie – absolwentów studiów wyższych (także zawodowych).

 

Trzysemestralne studia, dają uprawnienia pedagoga specjalnego do nauczania i rewalidacji dzieci

z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego, przygotowują do pracy m.in. w szkołach specjalnych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy i interwencji, ośrodkach szkolno-wychowawczych.                                                                                                          

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy psychopedagogicznej w zakresie pedagogiki specjalnej,
przygotowanie w zakresie dydaktycznym – dydaktyka specjalna oraz specjalnościowym w zakresie edukacji i rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Więcej informacji w PDF