Wydział Katechetyczny

Ełckiej Kurii Diecezjalnej

Od kleryka do kapłana. Panorama formacji seminaryjnej

wsd

Drodzy Katecheci,

Przyjaciele WSD w Ełku.

 

W Jubileuszowym Roku 25-lecia istnienia Diecezji Ełckiej i Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku, mamy zaszczyt zaprosić na okolicznościowe sympozjum naukowe poświęcone formacji kapłańskiej. Dnia 18 (sobota) lutego 2017 r., w ramach V Interdyscyplinarnego Dnia Świętego Tomasza z Akwinu, w gmachu WSD w Ełku (ul. Kościuszki 9) odbędzie się konferencja naukowa pt.: “Od kleryka do kapłana. Panorama formacji seminaryjnej”. Wszystkich zainteresowanych bardzo serdecznie zapraszam na to naukowe spotkanie według programu który przesyłam w załączeniu.

Licząc na obecność, serdecznie pozdrawiam. 

ks. Antoni Skowroński – Rektor WSD w Ełku

Zaproszenie i Plakat