Wydział Katechetyczny

Ełckiej Kurii Diecezjalnej

„JAN PAWEŁ II- ŚWIĘTY NASZYCH CZASÓW”

    JP2+prymas                        

PARAFIA KATEDRALNA  ŚW. WOJCIECHA ORAZ

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W EŁKU

OGŁASZAJĄ

XXIII DIECEZJALNY KONKURS

„JAN PAWEŁ II- ŚWIĘTY NASZYCH CZASÓW”

 1. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje:
  -  J.E. Ks. Bp Jerzy Mazur – Biskup Diecezji Ełckiej

- Małgorzata Kopiczko- Senator RP
- Tomasz Andrukiewicz - Prezydent Miasta Ełk.
- Warmińsko- Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie filia
w Olecku

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych  klas I-VIII Diecezji Ełckiej


       3. CELEM KONKURSU JEST:

 - upamiętnienie Największego z rodu Polaków oraz patrona naszego miasta Św. Jana Pawła II
- włączenie się w ogólnopolskie obchody Roku Kard. Stefana Wyszyńskiego i jego beatyfikacji
- przybliżenie historii i przesłania objawień fatimskich oraz włączenie się w obchody 30 rocznicy koronacji Matki Bożej Fatimskiej w diecezjalnym sanktuarium w Katedrze Ełckiej
- inspirowanie dzieci i młodzieży do poznania i czerpania z bogatego dziedzictwa duchowego Św. Jana Pawła II oraz Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego.
- kształtowanie postaw i promowanie wartości, którym był wierny Jan Paweł II oraz Kard. Stefan Wyszyński.
- ukazanie postaci świętych i błogosławionych jako wzoru do naśladowania we współczesnym świecie.
- wyrażenie własnych przeżyć i refleksji w różnorodnych formach ekspresji
-  poszukiwanie i promocja młodych talentów muzycznych, plastycznych, recytatorskich, literackich oraz informatycznych

 

4.  Uczestnicy wystąpią w 5 kategoriach:
- plastycznej
- muzycznej
- recytatorskiej
- literackiej
- informatycznej (prezentacja multimedialna).

Szczegółowe informacje w pliku

 

„Relikwiarz błogosławionego Carlo Acutisa”

Carlo Acutis

REGULAMIN DIECEZJALNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Relikwiarz błogosławionego Carlo Acutisa”

 

 

Konkurs organizowany pod Honorowym Patronatem

J.E. ks. bp Jerzego Mazura SVD Biskupa Ełckiego

Organizatorzy:

 • Wydział Katechetyczny Ełckiej Kurii Diecezjalnej
 • Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Ełckiej
 • Warmińsko- Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
 • Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku

 

 1. 1.      Cele konkursu

 

Celem konkursu jest:

 • poznanie osoby bł. Carlo Acutisa - ukazanie Eucharystii jako centrum życia młodego pokolenia
 • ukazanie wartości modlitwy w budowaniu więzi z Jezusem i Maryją
 •  zachęcenie do naśladowania postawy bł. Carla wobec ludzi potrzebujących
 • wyrażenie własnych przeżyć i refleksji środkami plastycznymi;
 • rozwijanie talentu plastycznego, umiejętności poznawczych;
 • kształtowanie wiary we własne siły, rozbudzenie dociekliwości i samodzielności;

 

 1. 2.      Temat konkursu

 „Relikwiarz błogosławionego Carlo Acutisa”

 

Ukazanie miłości błogosławionego Carlo Acutisa do Jezusa Eucharystycznego – poprzez propozycję relikwiarza jaki mógłby  być wykonany jako oryginalny projekt na umieszczenie relikwii będących w posiadaniu Duszpasterstwa Młodzieży w Diecezji Ełckiej.  

Praca plastyczna powinna zawierać rozrysowany relikwiarz na kartce formatu A4 – mile widziane podanie wymiarów relikwiarza (długość, szerokość, wysokość). Praca wykonana techniką dowolną, nie może być trójwymiarowa. Do pracy należy dołączyć opis symbolicznego rozumienia relikwiarza oraz znaczenia kolorystyki i związku tej symboliki z życiem Carol Acutisa.

 

 1. 3.      Zasady uczestnictwa

 

Konkurs ma zasięg diecezjalny.

 

Konkurs rozstrzygnięty zostanie w dwóch kategoriach wiekowych:

 • kategoria uczniów szkół podstawowych kl. IV-VIII
 • kategoria uczniów szkół ponadpodstawowych

Jeden uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę. Nadesłanie większej liczby prac
w wybranej kategorii powoduje dyskwalifikację.

Prace zbiorowe nie będą podlegać ocenie.

Prace nadesłane na konkurs powinny być w pełni autorskie (z poszanowaniem praw osób trzecich) oraz nie mogą być wcześniej publikowane.

Nadesłanie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie prac plastycznych do celów związanych bezpośrednio z konkursem.

 1. 4.      Nadsyłanie prac
 1. Termin nadsyłania prac: do 31 maja 2021 roku.
 2. Opis prac: Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem. Należy również podać nr kontaktowy. Do każdej pracy powinna być dołączona uzupełniona karta uczestnika a także wypełniona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
 4. Prace wraz z opisem należy nadesłać na adres: Wydział Katechetyczny Ełckiej Kurii Diecezjalnej

Pl. Katedralny 1, 19-300 EŁK

tel. 87-621-68-06

w ważnych sprawach: 600-768-253

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Rozstrzygnięcie konkursu: 8 czerwca 2021 roku. O formie wręczania nagród, dacie oraz godzinie laureaci zostaną poinformowani telefonicznie

Laureaci we własnym zakresie pokrywają koszty transportu związane z przyjazdem na wręczenie nagród.

 

 Telefon kontaktowy do Organizatorów konkursu:

Osoby odpowiedzialne:

Agnieszka Jolanta Opaluch 504134439

Marta Rózio 501622273