Wydział Katechetyczny

Ełckiej Kurii Diecezjalnej

„JAN PAWEŁ II- ŚWIĘTY NASZYCH CZASÓW”

    JP2+prymas                        

PARAFIA KATEDRALNA  ŚW. WOJCIECHA ORAZ

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W EŁKU

OGŁASZAJĄ

XXIII DIECEZJALNY KONKURS

„JAN PAWEŁ II- ŚWIĘTY NASZYCH CZASÓW”

  1. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje:
    -  J.E. Ks. Bp Jerzy Mazur – Biskup Diecezji Ełckiej

- Małgorzata Kopiczko- Senator RP
- Tomasz Andrukiewicz - Prezydent Miasta Ełk.
- Warmińsko- Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie filia
w Olecku

  1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych  klas I-VIII Diecezji Ełckiej


       3. CELEM KONKURSU JEST:

 - upamiętnienie Największego z rodu Polaków oraz patrona naszego miasta Św. Jana Pawła II
- włączenie się w ogólnopolskie obchody Roku Kard. Stefana Wyszyńskiego i jego beatyfikacji
- przybliżenie historii i przesłania objawień fatimskich oraz włączenie się w obchody 30 rocznicy koronacji Matki Bożej Fatimskiej w diecezjalnym sanktuarium w Katedrze Ełckiej
- inspirowanie dzieci i młodzieży do poznania i czerpania z bogatego dziedzictwa duchowego Św. Jana Pawła II oraz Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego.
- kształtowanie postaw i promowanie wartości, którym był wierny Jan Paweł II oraz Kard. Stefan Wyszyński.
- ukazanie postaci świętych i błogosławionych jako wzoru do naśladowania we współczesnym świecie.
- wyrażenie własnych przeżyć i refleksji w różnorodnych formach ekspresji
-  poszukiwanie i promocja młodych talentów muzycznych, plastycznych, recytatorskich, literackich oraz informatycznych

 

4.  Uczestnicy wystąpią w 5 kategoriach:
- plastycznej
- muzycznej
- recytatorskiej
- literackiej
- informatycznej (prezentacja multimedialna).

Szczegółowe informacje w pliku