Wydział Katechetyczny

Ełckiej Kurii Diecezjalnej

Tak Polska się zaczęła-refleksje dla teraźniejszości i przyszłości

KONKURS

1050 

Dla Szkół Delegatury Kuratorium Oświaty w Ełku z okazji 1050-lecia Chrztu Polski

 

Tak Polska się zaczęła-refleksja dla teraźniejszości i przyszłości

 

Patronat nad konkursem objęli: J.E. ks. Bp Jerzy Mazur – Biskup Ełcki

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin

Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz

Starosta Powiatu Ełckiego Marek Chojnowski

 

Organizatorami konkursu są:

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Filia w Olecku

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku

Muzeum Historyczne w Ełku

Wydział Katechetyczny Ełckiej Kurii Diecezjalnej

Ełckie Centrum Kultury

Caritas Diecezji Ełckiej

REGULAMIN            PROTOKÓŁ