Wydział Katechetyczny

Ełckiej Kurii Diecezjalnej

XVII Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży "Pomóż ocalić życie bezbronnemu" o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

life

Zapraszam katechetów wraz z uczniami do wzięcia udziału  w ogólnopolskim konkursie "Pomóż ocalić życie bezbronnemu" o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki Konkurs kierowany jest do uczniów klas podstawowych jak i ponadpodstawowych.

Zadanie  "Pomóż ocalić życie bezbronnemu" zachęca młodzież do refleksji nad wartością życia i godnością człowieka. Rodzicom i wychowawcom daje konkretną informację o tym, co młode pokolenie myśli na tematy pro-life i jakich argumentów używa w swoich dyskusjach. Wszystkie aktualne zagadnienia bioetyczne jak antykoncepcja, aborcja, "in vitro" czy eutanazja. Pro-life to także miłość, rodzina, adopcja.

Przewidziane są cenne nagrody.

Prace konkursowe należy przesłać drogą pocztową na adres Organizatora Konkursu (Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, ul. Krowoderska 24/1, 31-142 Kraków) z dopiskiem "Konkurs". Termin nadsyłania prac mija 25 marca 2021 r.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej https://pro-life.pl/xvii-ogolnopolski-konkurs-dla-mlodziezy-pomoz-ocalic-zycie-bezbronnemu-o-nagrode-im-bl-ks-jerzego-popieluszki/