Wydział Katechetyczny

Ełckiej Kurii Diecezjalnej

Różaniec do Granic

Różaniec

Pielgrzymi Bożego Miłosierdzia to wspólnota 10 osób, która 13 maja wyrusza na pieszą pielgrzymkę, w trakcie której otoczy naszą Ojczyznę szczególną modlitwą różańcową. Kontynuując dzieło Wielkiej Pokuty, powstała akcja

Różaniec do Granic

Wspólnota wędrować będzie wzdłuż polskiej granicy. Przebędzie około 3500 km, co zajmie pielgrzymom 20 tygodni, czyli dokładnie tyle, ile jest tajemnic różańcowych.

 

Pielgrzymka jest tylko przygotowaniem do ogólnopolskiej modlitwy za Ojczyznę, która odbędzie się 7 października. Wtedy też zakończy się „fizyczna” wędrówka, którą zwieńczy utworzenie żywej linii granicznej. Polacy utworzą żywy łańcuch i trzymając się za ręce na granicy Polski odmówią Różaniec.

 

ERM zaprasza CIEBIE dziś

do DUCHOWEJ PIELGRZYMKI „RÓŻANIEC DO GRANIC POLSKI”

 

Pielgrzymi Bożego Miłosierdzia przyjmują na szlaku po 2-3 osoby (ze względów wytrzymałościowych oraz noclegowo-technicznych). Oczywiście wiemy, że nie każdy może pozwolić sobie na taką wędrówkę! Dlatego też Eucharystyczny Ruch Młodych organizuje

DUCHOWĄ PIELGRZYMKĘ,

która wyruszy równolegle z tą właściwą. Zadaniem Duchowego Pielgrzyma, będzie codzienne odmawianie przynajmniej jednej dziesiątki różańca,

by w ten sposób złączyć się w modlitwie z Pielgrzymami-piechurami, wypraszając u Matki Bożej opiekę nad Polską.

ZAPRASZAMY KAŻDEGO:

dużego, małego i najmniejszego, starszego, młodszego i najmłodszego, wspólnoty, zgromadzenia zakonne, osoby indywidualne. Stwórzmy linię obrony przed złem. Oddawajmy pod obronę Maryi Polskę, Europę i cały świat.

 

Zachęcamy również, by dać widzialny wyraz naszej troski o Ojczyznę w święto Matki Bożej Zwycięskiej tj. dnia 7 października 2017 roku

Stwórzmy  ŻYWY ŁAŃCUCH RÓŻAŃCOWY wzdłuż całej granicy Polski!

 

REJESTRACJA DUCHOWEGO PIELGRZYMA

WWW.ERM.PL

Od kleryka do kapłana. Panorama formacji seminaryjnej

wsd

Drodzy Katecheci,

Przyjaciele WSD w Ełku.

 

W Jubileuszowym Roku 25-lecia istnienia Diecezji Ełckiej i Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku, mamy zaszczyt zaprosić na okolicznościowe sympozjum naukowe poświęcone formacji kapłańskiej. Dnia 18 (sobota) lutego 2017 r., w ramach V Interdyscyplinarnego Dnia Świętego Tomasza z Akwinu, w gmachu WSD w Ełku (ul. Kościuszki 9) odbędzie się konferencja naukowa pt.: “Od kleryka do kapłana. Panorama formacji seminaryjnej”. Wszystkich zainteresowanych bardzo serdecznie zapraszam na to naukowe spotkanie według programu który przesyłam w załączeniu.

Licząc na obecność, serdecznie pozdrawiam. 

ks. Antoni Skowroński – Rektor WSD w Ełku

Zaproszenie i Plakat