Wydział Katechetyczny

Ełckiej Kurii Diecezjalnej

Kongres Duchowości Katechetycznej w Diecezji Ełckiej

 

Kongres Duchowości Katechetycznej w Diecezji Ełckiej

logo

„Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam..." (J 20, 21)

Patronat: Jego Ekscelencja Ks. Biskup Jerzy Mazur Biskup Ełcki

Miejsce: Parafia p.w. Św. Tomasza Apostoła w Ełku ul. 11 Listopada 28

Termin: 18 października 2014

Święty Jan Paweł II nauczał: „Ostatecznym celem katechezy jest doprowadzić kogoś nie tylko do spotkania z Jezusem Chrystusem, ale do zjednoczenia, a nawet głębokiej z Nim zażyłości." (CT 5).

PROGRAM KONGRESU - 18 października 2014 r.

Część I

 • 10.00-10.30 - Rejestracja i kawa powitalna
 • 10.30-11.00 - Rozpoczęcie. Idea Kongresu - J.E. ks. bp Jerzy Mazur SVD
 • 11.00-11.45 - Konferencja: „Katecheta uczniem-misjonarzem Jezusa" Ks. prof. Piotr Tomasik z Komisji Wychowania Episkopatu Polski
 • 11.45- 12.00 - Przerwa
 • 12.00.-12.45 - Konferencja: „Jezus jedynym Panem i Zbawicielem świata, a my Jego uczniami-misjonarzami"
 • 12.45-13.15 - Czas świadectw – „Tylko z Nim i w Nim. Jak realizuję moje powołanie i posłannictwo w przepowiadaniu Ewangelii Jezusa"
 • 13.15-13.30 -  Modlitwa Chwały
 • 13.30-14.30 - Obiad
 • 14.30-15.00 - Jedność buduje – konferencja interaktywna
 • 15.00-16.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego. Modlitwa o uzdrowienie i odnowienie przyjęcia Jezusa jako Pana.
 • 16.00-16.30 - Przerwa
 • 16.30-17.30 - Gala uznania – „Katecheta z Pasją"
 • 17.30-18.00 - Litania i błogosławieństwo relikwiami św. Jana Pawła II
 • 18.00-19.00 - Eucharystia pod przewodnictwem J.E. ks. bp Jerzego Mazura 

Część II

19.00-23.00 - Bal „Przed Panem będę tańczył (2 Sm 6, 21).

Koszt udziału:

 • w I części – 20 zł
 • w II części – 40 zł
 • w całości – 60 zł.

 Wpłaty należy dokonać do 30 IX 2104 r. na konto: 39 8099 0004 0090 9853 2000 0010 - z dopiskiem KONGRES KATECHETYCZNY

 

Rejestracja na Kongres Duchowości Katechetycznej

wpłaty dokonane bez rejestracji będą zwracane (jedna rejestracja = 1 osoba)