Wydział Katechetyczny

Ełckiej Kurii Diecezjalnej

„Profilaktyka zintegrowana w kształtowaniu charakteru i zapobieganiu ryzykownym zachowaniom młodzieży”

Zaproszenie na konferencję:

bp 

„Profilaktyka zintegrowana w kształtowaniu charakteru i zapobieganiu ryzykownym zachowaniom młodzieży”

 

Patronat Honorowy na konferencją objął: J.E. ks. Biskup Romuald Kamiński

 

 

Adresaci: przedstawiciele władz samorządowych, Rada Rodziny, dyrektorzy, pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, pracownicy poradni rodzinnych, księża, pracownicy instytucji pomocy rodzinie, rodzice, zainteresowane osoby

 

Miejsce: Ełckie Centrum Kultury ul. Wojska Polskiego 47

 

Data:Poniedziałek 28.10.2013

 

Program:

 

1000 – 1020 – powitanie, przedstawienie gości.

Słowo wstępne J.E ks. Bp Romuald Kamiński, Pani Zuzanna Hołubowicz

 

1020 – 1200 – „Żeby miłość była wolna…”. Współczesne zagrożenia rozwoju człowieka jako osoby i daru. Ks. prof. Tadeusz Guz - Lublin

 

1200 – 1220 – przerwa – kawa, herbata

 

1220 – 1400 – Kształtowanie charakteru i zintegrowane działania profilaktyczne w zapobieganiu ryzykownym zachowaniom młodzieży – Państwo Beata i Marcin Mądrzy   

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji poprzez wypełnienie zgłoszenia na stronie www.tomasz.elk.pl do dnia 24.10.2013 i odebranie karty zaproszenia w parafii p.w. Św. Tomasza Apostoła w Ełku ul. 11 listopada 28.

Organizatorzy:

DIA