Wydział Katechetyczny

Ełckiej Kurii Diecezjalnej

W SŁUŻBIE WIARY - 20 LAT KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

sympozjumWydział Teologiczny UKSW w Warszawie, Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży oraz Wydział Nauczania i Wychowania Katolickiego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej zapraszają księży, osoby konsekrowane oraz świeckich odpowiedzialnych za katechezę i katechizujących w Diecezji Łomżyńskiej na sympozjum: W SŁUŻBIE WIARY - 20 LAT KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO. Honorowy patronat przyjął J. E. Ks. Bp Janusz Stepnowski. Sympozjum odbędzie się w dniu 5 października (sobota) br., o godz. 10.00 w auli Centrum przy Szkołach Katolickich, ul. Sadowa 12 A w Łomży.


W programie sympozjum:
Godz. 10.00 - Rozpoczęcie sympozjum
Słowo do zgromadzonych – J.E. Ks. Bp Janusz Stepnowski
Godz. 10.30 - Katechizm (KKK) podstawą formacji chrześcijańskiej – ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek SJ (Instytut Nauk o Wychowaniu - Ignatianum Kraków).
Godz. 11.00 - Apologia wiary jako zadanie katechezy – ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik (Dziekan Wydziału Teologii UKSW Warszawa).
Godz. 11.30 - Katechizm źródłem czy pomocą dla katechezy? – Ks. dr Jarosław Kotowski (Rektor WSD Łomża).
Godz. 12.00 - Przerwa na kawę
Godz. 12.30 - Nie tylko język narzędziem poznania. Wielointeligencja w poznawaniu Boga i człowieka w katechezie szkolnej (założenia metody symultanicznej) – Pani dr Małgorzata Frąckiewicz (Instytut Filologii Polskiej UwB Białystok).
Godz. 13.00 - Wiara i Misja, fundament i wyzwanie – o. Luca Bovio, (Sekretarz Krajowy Papieskiej Unii Misyjnej).
Godz. 13.30 - Między sms-em, katechizmem a kościelną nowomową. Jakim językiem mówić młodym o Bogu? Panel dyskusyjny z udziałem Prelegentów, prowadzący ks. dr Dariusz Tułowiecki (UPJPII Kraków).

Zakończenie sympozjum przewidywane jest o godz. 14.00.

Sympozjum będzie próbą podsumowania dwudziestu lat obecności Katechizmu Kościoła Katolickiego, jako istotnego źródła wiary w służbie katechezy szkolnej. Przypominamy, że sympozjum jest jednym z punktów formacji permanentnej katechetów, dlatego obecność wszystkich uczących religii jest obowiązkowa.


Ks. kan. Wojciech Turowski
Przewodniczący Wydziału
Nauczania i Wychowania Katolickiego