Wydział Katechetyczny

Ełckiej Kurii Diecezjalnej

Zaproszenie na szkolenie i opłatek

opłatki

Szanowni Katecheci.
Serdecznie zapraszam, na warsztaty pedagogiczno-wychowawcze „Jak reagować na głos młodych”. Powyższe szkolenie organizowane jest wraz z W-MODN filia w Ełku i połączone jest ze spotkaniem opłatkowym katechetów z J. E. Ks. Bp. Jerzym Mazurem.
Spotkania odbędą się w poszczególnych rejonach naszej diecezji według następującego porządku:

Termin

Godzina

Miasto

Miejsce spotkania

5 stycznia

(czwartek)

1000

Olecko

Księża (kościół par. Podwyższenia Krzyża)

1100

Siostry zakonne i katecheci
(kościół par. NMP Królowej Polski)

9 stycznia

(poniedziałek )

1000

Giżycko

Kapłani (par. Ducha Świętego Pocieszyciela)

1130

Siostry zakonne i katecheci
 ( par. Ducha Świętego Pocieszyciela )

10 stycznia

(wtorek )

1000

Pisz

Księża (par MB. Ostrobramskiej)

1100

Katecheci (św. Józefa)

1230

Siostry (Dom Sióstr Pallotynek)

11 stycznia

(środa )

1000

Ełk

Księża (Centrum Oświatowo-Dydaktyczne)

1300

Siostry zakonne i katecheci
(Centrum Oświatowo-Dydaktyczne)

12 stycznia

(czwartek)

1000

Augustów

Księża  (Dom Księży Emerytów)

1100

Katecheci (Dom Księży Emerytów)

1230

Siostry (Dom  Sióstr Rodziny Maryi)

13 stycznia

(piątek)

1000

Suwałki

Księża (par. św. Aleksandra)

1200

Siostry (Dom Sióstr Salezjanek )

1400

Katecheci (par. św. Aleksandra)