Wydział Katechetyczny

Ełckiej Kurii Diecezjalnej

Króluj nam Chryste!

krol

Króluj nam Chryste!
Konspekty katechez przygotowujących dzieci i młodzież
do pierwszej rocznicy Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana