Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

Wydział Katechetyczny

Ełckiej Kurii Diecezjalnej

Bezpłatny podręcznik MEN a podręczniki do nauki religii dla klas pierwszych szkół podstawowych - wykładnia Komisji ds Wychowania Katolickiego KEP


W związku z wprowadzeniem przez MEN bezpłatnego podręcznika dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych
pojawiły się problemy zgłaszane przez katechetów. Dotyczą one głównie tego, że dyrektorzy szkół wywieszają listy
podręczników dla rodziców w nowym roku szkolnym bez podręcznika dla kl. I z religii. Na interwencję katechetów
w tej sprawie żądają oświadczenia Wydziału Katechetycznego lub Biskupa Diecezjalnego, że rodzice mają sami płacić
za podręcznik do kl. I szkoły podstawowej z religii.

W związku z tym informujemy, że:

1. Wraz z pojawieniem się bezpłatnego podręcznika dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych nie uległy
zmianie i obowiązują nadal przepisy dotyczące programów i podręczników do nauki religii. W myśl § 4 Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii 
w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.) „Nauczanie religii odbywa się na podstawie
programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych
i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości.
Te same zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania religii”.

 2. Podręcznik do religii dla uczniów klas pierwszych nie wchodzi w skład bezpłatnego podręcznika MEN.
Bezpłatny podręcznik MEN nie zawiera treści, które wynikają z „Programu nauczania religii”.

3. Zasady zaopatrywania się uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w podręczniki do nauki religii i odpłatność
za nie pozostają bez zmian.

ks. Marek Korgul

Sekretarz KWK
Warszawa, dnia 26 czerwca 2014 r.

Numery programów i Podręczników

prog

PROGRAMY I PODRĘCZNIKI DO NAUCZANIA RELIGII W DIECEZJI EŁCKIEJ

 

Przedszkole

Program ogólnopolski nr AZ-0-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Grupa trzylatków nr AZ-01-01/10-KR-1/11

Nasza Boża rodzina, red. W. Kubik, WAM, Kraków

bez ograniczeń

Grupa czterolatków nr AZ-02-01/10-KR-1/11

Bóg kocha dzieci, red. W. Kubik, WAM, Kraków

bez ograniczeń

Grupa pięciolatków nr AZ-03-01/10-KR-1/11

Jesteśmy dziećmi Boga, red. W. Kubik, WAM, Kraków

bez ograniczeń

ogólnopolski

Grupa trzy- i czterolatków nr AZ-01-01/10-PO-1/12
Pan Bóg kocha dzieci, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

bez ograniczeń

Grupa pięciolatków nr AZ-03-01/10-PO-1/11
Jesteśmy dziećmi Bożymi, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań
 
 
Program ogólnopolski nr AZ-0-03/1 z 10 III 2003 
Tytuł programu: Radość dzieci Bożych

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Grupa czterolatków nr AZ-01-03/1-0

Cieszymy się Bogiem, red. W. Kubik, WAM, Kraków

31 VIII 2016

Grupa pięciolatków nr AZ-02-03/1-0
Kochamy Boga, red. W. Kubik, WAM, Kraków
Klasa 0 nr AZ-03-03/1-01
s. T. Biłyk, I. Czarnecka, T. Czarnecka, B. Surma, Wędrowanie z Bogiem, WAM, Kraków
 
 
Program ogólnopolski nr AZ-0-04/4 z 26 III 2004
Tytuł programu: Jesteśmy dziećmi Boga, opr. J. Szpet, D. Jackowiak

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa 0 (poziom III) nr AZ-03-04/4-0

 Przychodzimy do Pana Boga, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań

31 VIII 2016

 

 

 

 

Klasy I –III szkoły podstawowej

 

Program ogólnopolski nr AZ-1-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: W drodze do Wieczernika

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/10-KR-1/11

Jesteśmy w Rodzinie Pana Jezusa, red. W. Kubik, WAM, Kraków

bez ograniczeń

Klasa II szkoły podstawowej nr AZ-12-01/10-KR-1/12

Kochamy Pana Jezusa, red. W. Kubik, WAM, Kraków

Klasa III szkoły podstawowej nr AZ-13-01/10-KR-14/13

Przyjmujemy Pana Jezusa, red. W. Kubik, WAM, Kraków

ogólnopolski

Klasa I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/10-PO-1/11

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

bez ograniczeń

Klasa II szkoły podstawowej nr AZ-12-01/10-PO-1/12
Kochamy Pana Jezusa, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań
Klasa III szkoły podstawowej nr AZ-13-01/10-PO-1/13
Przyjmujemy Pana Jezusa, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

 

 

Klasy IV – VI szkoły podstawowej

 

Program ogólnopolski nr AZ-2-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa IV szkoły podstawowej nr AZ-21-01/10-KR-2/12

Zaproszeni przez Boga, red. Z. Marek, WAM, Kraków

bez ograniczeń

Klasa V szkoły podstawowej nr AZ-22-01/10-KR-5/13

Obdarowani przez Boga, red. Z. Marek, WAM, Kraków

Klasa VI szkoły podstawowej nr AZ-23-01/10-KR-1/14
Przemienieni przez Boga, red. Z. Marek, WAM, Kraków

ogólnopolski

Klasa IV szkoły podstawowej nr AZ-21-01/10-PO-1/11

Jestem chrześcijaninem, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

bez ograniczeń

Klasa V szkoły podstawowej nr AZ-22-01/10-PO-1/12
Wierzę w Boga, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań
Klasa VI szkoły podstawowej nr AZ-23-01/10-PO-2/13
Wierzę w Kościół, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań
Program ogólnopolski nr AZ-2-01/1 z 20 IX 2001
Tytuł programu: Wezwani przez Boga

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa VI szkoły podstawowej nr AZ-23-01/1-1
Przemienieni przez Boga, red. Z. Marek, WAM, Kraków

31 VIII 2016

 

 

Gimnazjum

 

Program ogólnopolski nr AZ-3-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa I gimnazjum nr AZ-31-01/10-KR-1/11
Szukam was, red. W. Kubik, WAM, Kraków

bez ograniczeń

Klasa II gimnazjum nr AZ-32-01/10-KR-3/12
Jestem z wami, red. W. Kubik, WAM, Kraków
Klasa III gimnazjum nr AZ-33-01/10-KR-4/13
Chodźmy razem, red. W. Kubik, WAM, Kraków

ogólnopolski

Klasa I gimnazjum nr AZ-31-01/10-KR-2/12
Jezus uczy i zbawia, red. Z. Marek, WAM, Kraków

bez ograniczeń

Klasa II gimnazjum nr AZ-32-01/10-KR-12/13
Jezus działa i zbawia, red. Z. Marek, WAM, Kraków
Klasa III gimnazjum nr AZ-33-01/10-KR-2/14
Jezus prowadzi i zbawia, red. Z. Marek, WAM, Kraków

ogólnopolski

Klasa I gimnazjum nr AZ-31-01/10-PO-1/11
Spotkanie ze Słowem, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

bez ograniczeń

Klasa II gimnazjum nr AZ-32-01/10-PO-1/12
Aby nie ustać w drodze, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań
Klasa III gimnazjum nr AZ-33-01/10-PO-3/13
Żyć w miłości Boga, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań
 
Program ogólnopolski nr AZ-3-01/1 z 20 IX 2001
Tytuł programu: Wierzyć Chrystusowi

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa III gimnazjum nr AZ-33-01/1-11
Jezus prowadzi i zbawia, red. Z. Marek, WAM (wyd. z 2006)

31 VIII 2016

 

 

Liceum i technikum

 

Program ogólnopolski dla liceum nr AZ-4-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: Świadek Chrystusa

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa I liceum i technikum nr AZ-41-01/10-KR-1/12

Jestem świadkiem Chrystusa w Kościele, red. Z. Marek, WAM, Kraków

bez ograniczeń

Klasa II liceum i technikum nr AZ-42-01/10-KR-6/13

Drogi świadków Chrystusa w świecie, red. Z. Marek, WAM, Kraków

Klasa III liceum i IV technikum nr AZ-43-01/10-KR-3/14
Drogi świadków Chrystusa w rodzinie, red. Z. Marek, WAM, Kraków

ogólnopolski

Klasa I liceum nr AZ-41-01/10-PO-1/11
Moje miejsce w Kościele, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

bez ograniczeń

Klasa II liceum nr AZ-42-01/10-PO-1/12
Moje miejsce w świecie, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań
Klasa III liceum nr AZ-43-01/10-PO-1/14
Moje miejsce w rodzinie, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań
 
Program ogólnopolski dla technikum nr AZ-6-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: Świadek Chrystusa

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa I liceum i technikum nr AZ-41-01/10-KR-1/12

Jestem świadkiem Chrystusa w Kościele, red. Z. Marek, WAM, Kraków

bez ograniczeń

 
Program ogólnopolski nr AZ-4-01/1 z 20 IX 2001
Tytuł programu: Świadek Chrystusa

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa III liceum nr AZ-43-01/1-1
Jestem świadkiem Chrystusa w rodzinie, red. Z. Marek, WAM, Kraków

31 VIII 2016

ogólnopolski

Klasa III liceum nr AZ-43-01/1-2
Świadek Chrystusa w rodzinie, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań

31 VIII 2016

 

 

Szkoła zawodowa

 

Program ogólnopolski dla szkoły zawodowej nr AZ-5-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Z Chrystusem przez świat

Program ogólnopolski dla szkoły zawodowej nr AZ-5-01/1 z 20 IX 2001
Tytuł programu: Z Chrystusem

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa I szkoły zawodowej nr AZ-51-01/1-1

Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie, red. Z. Marek, WAM, Kraków

31 VIII 2016

Klasa II szkoły zawodowej nr AZ-52-01/1-1
Ze Zmartwychwstałym w rodzinie, red. Z. Marek, WAM, Kraków

 

 

Szkoły specjalne

Dotychczas zarejestrowano następujące programy do nauczania religii w szkołach specjalnych:

·         AX-1i-03/5 (z 7 IV 2003) – dla całej Polski – dla klas I-III szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AX-10i-03/5-0; do 31 VIII 2016.

·         AZ-1h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas I-III szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); do 31 VIII 2016.

·         AX-2i-03/5 (z 7 IV 2003) – dla całej Polski – dla klas IV-VI szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AX-20i-03/5-0; do 31 VIII 2016.

·         AZ-2h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas IV-VI szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); do 31 VIII 2016.

·         AZ-3i-03/5 (z 7 IV 2003) – dla całej Polski – dla klas I-III gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AZ-30i-03/5-0; do 31 VIII 2016.

·         AZ-3h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas I-III gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); do 31 VIII 2016.

·         AZ-3d-05/1 (z 22 II 2005) – dla całej Polski – dla klas I-III gimnazjum dla uczniów niesłyszących (s. M. Polak); do 31 VIII 2016.

·         AZ-5h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas I-II szkoły zawodowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); do 31 VIII 2016.