Wydział Katechetyczny

Ełckiej Kurii Diecezjalnej

UROCZYSTA GALA KONKURSU ”Tak Polska się zaczęła – refleksja dla teraźniejszości i przyszłości”

 

1 godlo 2 3 4

UROCZYSTA GALA KONKURSU

Dla Szkół Delegatury Kuratorium Oświaty w Ełku z okazji 1050-lecia Chrztu Polski

”Tak Polska się zaczęła – refleksja dla teraźniejszości i przyszłości”

1 czerwca 2016 r. w Ełku odbyła się uroczysta gala konkursu ”Tak Polska się zaczęła – refleksja dla teraźniejszości i przyszłości” z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i jego małżonki Agaty Kornhauser-Dudy. 

Zamysłem organizatorów było zaangażowanie jak największej liczby osób na rzecz kształtowania świadomości Polaków o roli i znaczeniu Chrztu Polski. Konkurs składał się z następujących kategorii:

I – nauczyciele i uczniowie opracowali scenariusze przedstawień do zaprezentowania szkolnym społecznościom. 

II – dzieci przedszkolne i kl. „0” realizowały się w kategorii plastycznej – „Tu wszystko się zaczęło…”. 

III – dzieci klas I-III wykonały prace plastyczne na temat „U źródeł Polski” 

IV – uczniowie klas IV-VI przygotowali albumy – „Zadziwiające losy Polski”. 

V – młodzież gimnazjalna realizowała temat konkursowy – „Aktualność przesłania Prymasa Stefana Wyszyńskiego do Polaków w kontekście Chrztu Polski” poprzez prace literackie i prezentacje multimedialne. 

VI – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zaprezentowali prace literackie i filmy na temat „Kultura polska jako efekt przyjęcia chrztu przez Mieszka I”. 

Laureaci scenariuszy przedstawień pokażą swoje dzieła szerokiej publiczności podczas XIII FORUM WYCHOWAWCZEGO SZKÓŁ „Tak Polska się zaczęła” w październiku, na które zapraszamy do Ełckiego Centrum Kultury. 

Organizatorzy dziękują za objęcie honorowym patronatem konkursu J.E. ks. Biskupowi Jerzemu Mazurowi – Biskupowi Ełckiemu, Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu Arturowi Chojeckiemu, Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawowi Markowi Brzezinowi, Prezydentowi Ełku Tomaszowi Andrukiewiczowi, Staroście Powiatu Ełckiego Markowi Chojnowskiemu. 

Organizatorzy wyrażają wdzięczność za ufundowanie nagród laureatom i wyróżnionym uczestnikom konkursu. 

Serdecznie dziękujemy Parze Prezydenckiej za obecność i wspólną fotografię, które dodały splendoru naszej gali konkursowej 

Organizatorzy: 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Filia w Olecku, Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, Muzeum Historyczne w Ełku, Wydział Katechetyczny Ełckiej Kurii Diecezjalnej, Ełckie Centrum Kultury, Caritas Diecezji Ełckiej. 

                                                                       Zuzanna Hołubowicz - koordynator konkursu