This page is hosted for free by cba.pl, if you are owner of this page, you can remove this message and gain access to many additional features by upgrading your hosting to PRO or VIP for just 5.83 PLN.
Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

Wydział Katechetyczny

Ełckiej Kurii Diecezjalnej

Programy i Podręczniki

Bezpłatny podręcznik MEN a podręczniki do nauki religii dla klas pierwszych szkół podstawowych - wykładnia Komisji ds Wychowania Katolickiego KEP


W związku z wprowadzeniem przez MEN bezpłatnego podręcznika dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych
pojawiły się problemy zgłaszane przez katechetów. Dotyczą one głównie tego, że dyrektorzy szkół wywieszają listy
podręczników dla rodziców w nowym roku szkolnym bez podręcznika dla kl. I z religii. Na interwencję katechetów
w tej sprawie żądają oświadczenia Wydziału Katechetycznego lub Biskupa Diecezjalnego, że rodzice mają sami płacić
za podręcznik do kl. I szkoły podstawowej z religii.

W związku z tym informujemy, że:

1. Wraz z pojawieniem się bezpłatnego podręcznika dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych nie uległy
zmianie i obowiązują nadal przepisy dotyczące programów i podręczników do nauki religii. W myśl § 4 Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii 
w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.) „Nauczanie religii odbywa się na podstawie
programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych
i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości.
Te same zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania religii”.

 2. Podręcznik do religii dla uczniów klas pierwszych nie wchodzi w skład bezpłatnego podręcznika MEN.
Bezpłatny podręcznik MEN nie zawiera treści, które wynikają z „Programu nauczania religii”.

3. Zasady zaopatrywania się uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w podręczniki do nauki religii i odpłatność
za nie pozostają bez zmian.

ks. Marek Korgul

Sekretarz KWK
Warszawa, dnia 26 czerwca 2014 r.

Numery programów i Podręczników

prog

PROGRAMY I PODRĘCZNIKI DO NAUCZANIA RELIGII W DIECEZJI EŁCKIEJ

 

Przedszkole

Program ogólnopolski nr AZ-0-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Grupa trzylatków nr AZ-01-01/10-KR-1/11

Nasza Boża rodzina, red. W. Kubik, WAM, Kraków

bez ograniczeń

Grupa czterolatków nr AZ-02-01/10-KR-1/11

Bóg kocha dzieci, red. W. Kubik, WAM, Kraków

bez ograniczeń

Grupa pięciolatków nr AZ-03-01/10-KR-1/11

Jesteśmy dziećmi Boga, red. W. Kubik, WAM, Kraków

bez ograniczeń

ogólnopolski

Grupa trzy- i czterolatków nr AZ-01-01/10-PO-1/12
Pan Bóg kocha dzieci, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

bez ograniczeń

Grupa pięciolatków nr AZ-03-01/10-PO-1/11
Jesteśmy dziećmi Bożymi, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań
 
 
Program ogólnopolski nr AZ-0-03/1 z 10 III 2003 
Tytuł programu: Radość dzieci Bożych

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Grupa czterolatków nr AZ-01-03/1-0

Cieszymy się Bogiem, red. W. Kubik, WAM, Kraków

31 VIII 2016

Grupa pięciolatków nr AZ-02-03/1-0
Kochamy Boga, red. W. Kubik, WAM, Kraków
Klasa 0 nr AZ-03-03/1-01
s. T. Biłyk, I. Czarnecka, T. Czarnecka, B. Surma, Wędrowanie z Bogiem, WAM, Kraków
 
 
Program ogólnopolski nr AZ-0-04/4 z 26 III 2004
Tytuł programu: Jesteśmy dziećmi Boga, opr. J. Szpet, D. Jackowiak

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa 0 (poziom III) nr AZ-03-04/4-0

 Przychodzimy do Pana Boga, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań

31 VIII 2016

 

 

 

 

Klasy I –III szkoły podstawowej

 

Program ogólnopolski nr AZ-1-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: W drodze do Wieczernika

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/10-KR-1/11

Jesteśmy w Rodzinie Pana Jezusa, red. W. Kubik, WAM, Kraków

bez ograniczeń

Klasa II szkoły podstawowej nr AZ-12-01/10-KR-1/12

Kochamy Pana Jezusa, red. W. Kubik, WAM, Kraków

Klasa III szkoły podstawowej nr AZ-13-01/10-KR-14/13

Przyjmujemy Pana Jezusa, red. W. Kubik, WAM, Kraków

ogólnopolski

Klasa I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/10-PO-1/11

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

bez ograniczeń

Klasa II szkoły podstawowej nr AZ-12-01/10-PO-1/12
Kochamy Pana Jezusa, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań
Klasa III szkoły podstawowej nr AZ-13-01/10-PO-1/13
Przyjmujemy Pana Jezusa, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

 

 

Klasy IV – VI szkoły podstawowej

 

Program ogólnopolski nr AZ-2-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa IV szkoły podstawowej nr AZ-21-01/10-KR-2/12

Zaproszeni przez Boga, red. Z. Marek, WAM, Kraków

bez ograniczeń

Klasa V szkoły podstawowej nr AZ-22-01/10-KR-5/13

Obdarowani przez Boga, red. Z. Marek, WAM, Kraków

Klasa VI szkoły podstawowej nr AZ-23-01/10-KR-1/14
Przemienieni przez Boga, red. Z. Marek, WAM, Kraków

ogólnopolski

Klasa IV szkoły podstawowej nr AZ-21-01/10-PO-1/11

Jestem chrześcijaninem, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

bez ograniczeń

Klasa V szkoły podstawowej nr AZ-22-01/10-PO-1/12
Wierzę w Boga, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań
Klasa VI szkoły podstawowej nr AZ-23-01/10-PO-2/13
Wierzę w Kościół, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań
Program ogólnopolski nr AZ-2-01/1 z 20 IX 2001
Tytuł programu: Wezwani przez Boga

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa VI szkoły podstawowej nr AZ-23-01/1-1
Przemienieni przez Boga, red. Z. Marek, WAM, Kraków

31 VIII 2016

 

 

Gimnazjum

 

Program ogólnopolski nr AZ-3-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa I gimnazjum nr AZ-31-01/10-KR-1/11
Szukam was, red. W. Kubik, WAM, Kraków

bez ograniczeń

Klasa II gimnazjum nr AZ-32-01/10-KR-3/12
Jestem z wami, red. W. Kubik, WAM, Kraków
Klasa III gimnazjum nr AZ-33-01/10-KR-4/13
Chodźmy razem, red. W. Kubik, WAM, Kraków

ogólnopolski

Klasa I gimnazjum nr AZ-31-01/10-KR-2/12
Jezus uczy i zbawia, red. Z. Marek, WAM, Kraków

bez ograniczeń

Klasa II gimnazjum nr AZ-32-01/10-KR-12/13
Jezus działa i zbawia, red. Z. Marek, WAM, Kraków
Klasa III gimnazjum nr AZ-33-01/10-KR-2/14
Jezus prowadzi i zbawia, red. Z. Marek, WAM, Kraków

ogólnopolski

Klasa I gimnazjum nr AZ-31-01/10-PO-1/11
Spotkanie ze Słowem, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

bez ograniczeń

Klasa II gimnazjum nr AZ-32-01/10-PO-1/12
Aby nie ustać w drodze, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań
Klasa III gimnazjum nr AZ-33-01/10-PO-3/13
Żyć w miłości Boga, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań
 
Program ogólnopolski nr AZ-3-01/1 z 20 IX 2001
Tytuł programu: Wierzyć Chrystusowi

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa III gimnazjum nr AZ-33-01/1-11
Jezus prowadzi i zbawia, red. Z. Marek, WAM (wyd. z 2006)

31 VIII 2016

 

 

Liceum i technikum

 

Program ogólnopolski dla liceum nr AZ-4-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: Świadek Chrystusa

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa I liceum i technikum nr AZ-41-01/10-KR-1/12

Jestem świadkiem Chrystusa w Kościele, red. Z. Marek, WAM, Kraków

bez ograniczeń

Klasa II liceum i technikum nr AZ-42-01/10-KR-6/13

Drogi świadków Chrystusa w świecie, red. Z. Marek, WAM, Kraków

Klasa III liceum i IV technikum nr AZ-43-01/10-KR-3/14
Drogi świadków Chrystusa w rodzinie, red. Z. Marek, WAM, Kraków

ogólnopolski

Klasa I liceum nr AZ-41-01/10-PO-1/11
Moje miejsce w Kościele, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

bez ograniczeń

Klasa II liceum nr AZ-42-01/10-PO-1/12
Moje miejsce w świecie, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań
Klasa III liceum nr AZ-43-01/10-PO-1/14
Moje miejsce w rodzinie, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań
 
Program ogólnopolski dla technikum nr AZ-6-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: Świadek Chrystusa

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa I liceum i technikum nr AZ-41-01/10-KR-1/12

Jestem świadkiem Chrystusa w Kościele, red. Z. Marek, WAM, Kraków

bez ograniczeń

 
Program ogólnopolski nr AZ-4-01/1 z 20 IX 2001
Tytuł programu: Świadek Chrystusa

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa III liceum nr AZ-43-01/1-1
Jestem świadkiem Chrystusa w rodzinie, red. Z. Marek, WAM, Kraków

31 VIII 2016

ogólnopolski

Klasa III liceum nr AZ-43-01/1-2
Świadek Chrystusa w rodzinie, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań

31 VIII 2016

 

 

Szkoła zawodowa

 

Program ogólnopolski dla szkoły zawodowej nr AZ-5-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Z Chrystusem przez świat

Program ogólnopolski dla szkoły zawodowej nr AZ-5-01/1 z 20 IX 2001
Tytuł programu: Z Chrystusem

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa I szkoły zawodowej nr AZ-51-01/1-1

Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie, red. Z. Marek, WAM, Kraków

31 VIII 2016

Klasa II szkoły zawodowej nr AZ-52-01/1-1
Ze Zmartwychwstałym w rodzinie, red. Z. Marek, WAM, Kraków

 

 

Szkoły specjalne

Dotychczas zarejestrowano następujące programy do nauczania religii w szkołach specjalnych:

·         AX-1i-03/5 (z 7 IV 2003) – dla całej Polski – dla klas I-III szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AX-10i-03/5-0; do 31 VIII 2016.

·         AZ-1h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas I-III szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); do 31 VIII 2016.

·         AX-2i-03/5 (z 7 IV 2003) – dla całej Polski – dla klas IV-VI szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AX-20i-03/5-0; do 31 VIII 2016.

·         AZ-2h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas IV-VI szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); do 31 VIII 2016.

·         AZ-3i-03/5 (z 7 IV 2003) – dla całej Polski – dla klas I-III gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AZ-30i-03/5-0; do 31 VIII 2016.

·         AZ-3h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas I-III gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); do 31 VIII 2016.

·         AZ-3d-05/1 (z 22 II 2005) – dla całej Polski – dla klas I-III gimnazjum dla uczniów niesłyszących (s. M. Polak); do 31 VIII 2016.

·         AZ-5h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas I-II szkoły zawodowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); do 31 VIII 2016.