Program Odpraw Katechetycznych

Drodzy Katecheci,

 ODPRAWY KATECHETYCZNE 

 

27 sierpnia:  godz. 14.00 –  Giżycko, par św. Kazimierza Królewicza

28 sierpnia:  godz.  9.00 Olecko, par MB Królowej Polski

                                    14.00 Augustów NSJ, Dom Księży Emerytów

29 sierpnia:  godz. 14.00 Suwałki par. św. Aleksandra, WSSM 

30 sierpnia:  godz.  9.00 Ełk, Katedra, Kuria Biskupia 

                                      14.00 – Pisz, par. Matki Miłosierdzia

 

PROGRAM:

Olecko

Ełk

Giżycko

Augustów Suwałki

Pisz

Program odpraw katechetycznych

9.00

14.00

-  Msza Święta z homilią pod przewodnictwem

   J. E. Ks. Bpa Jerzego Mazura

- Na zakończenie Mszy świętej - Słowo pasterskie

10.15

15.15

-  Kawa, herbata

10.45

15.45

-  Konferencja „Wychowanie chrześcijańskie. Dlaczego    wychowanie?  Dlaczego chrześcijańskie? – ks. dr Paweł Tarasiewicz

11.15

16.15

-  Informacje metodyków: P. mgr Zuzanna Hołubowicz,

-  Informacje Wydziału – ks. Wojciech Kotarski

- Informacje Duszpasterstwa Młodzieży – ks. Łukasz Różycki

11.45

16.45

-  Informacje Kurii Biskupiej – ks. Jacek Uchan

-  Informacje Centrum Oświatowo-Dydaktycznego – s. Blanka Szymańska