Wydział Katechetyczny

Ełckiej Kurii Diecezjalnej

Studia Podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

collegium

oraz 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Gminnych Samorządowych

Placówek Doskonalenia Nauczycieli

zaprasza na

Studia Podyplomowe

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

 

Podyplomowe studia dla nauczycieli, pedagogów posiadających kwalifikacje (uprawnienia)

 nauczycielskie – absolwentów studiów wyższych (także zawodowych).

 

Trzysemestralne studia, dają uprawnienia pedagoga specjalnego do nauczania i rewalidacji dzieci

z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego, przygotowują do pracy m.in. w szkołach specjalnych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy i interwencji, ośrodkach szkolno-wychowawczych.                                                                                                          

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy psychopedagogicznej w zakresie pedagogiki specjalnej,
przygotowanie w zakresie dydaktycznym – dydaktyka specjalna oraz specjalnościowym w zakresie edukacji i rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Więcej informacji w PDF